Kalvøen og vikingeboplads
Vikingebyen Frederikssund
 
 


Et af vikingebyens fem grubehuse, som ligger umiddelbart ned til fjorden. Huset er en kopi af et hus udgravet ved Selsø.

Igennem mere end et halvt hundrede år har byen Frederikssund gjort sig kendt for vikinger.

Faktisk er berømmelsen kommet som resultat af en nøgtern forretningsmæssig beslutning. Allerede kort efter 2. verdenskrig besluttede ledende folk fra byen at markedsføre sig på vikinger. Blandt andet opfordrede man byens mandlige beboere til at anlægge fuldskæg. I 1949 byggede man vikingeskibet Hugin på Frederikssund Skibsværft og sendte det under stort postyr til England. Tre år senere opførtes det første af de kendte vikingespil på Kalvøen ved Frederikssund.


Børge Klåby fra vikingegruppen Bifrost som ofte benytter vikingebopladsen

Siden er byens engagement i vikinger vokset fra at være en event og markedsføring til også at omfatte en stadig stigende interesse for den autentiske vikingetid. I 1994 begyndte man byggeriet af en anløbsbro og senere kom de vikingehuse, som i dag udgør Frederikssund Vikingeboplads.

Bopladsen omfatter i dag fem grubehuse og et langhus. De ligger på den smukke Kalvø - et skovklædt område ned mod Fjorden, hvor også de kendte vikingespil løber af stabelen. Udover de historisk autentiske vikingehuse rummer Kalvøen den store Valhal og en stribe mindre autentiske vikingehuse, som skuespillere og andre af vikingespillenes medvirkende benytter under opførelse og øvning af spillene. Spillets medvirkende er alle knyttet til et konkret hus af de mange, som ligger bag friluftsscenen.


Forår og sommer befolkes området af de medvirkende i de store vikingespil. Et helt liv leves her.

Det største af husene Valhal benyttes, når vikingespillene byder på taffel og underholdning efter forestillingerne.

Området benyttes også af Frederikssunds vikingegruppe Bifrost, som også er blandt drivkræfterne i byens løbende vikinge-akiviteter. En anden af byens aktive grupper er skibslauget bag vikingeskibet Sif Ege. Området benyttes også i forbindelse med Frederikssunds årlige vikingemarked.

I det hele taget er området et smukt område tæt ved vandet, som bestemt er en lille gåtur værd - dog ekstra meget i tiden omkring vikingemarkedet, hvor området befolkes af vikinger fra både ind- og udland.

Praktiske oplysninger
Området ligger ikke langt fra Frederikssund centrum, hvorfra der er skilte til området. Kontakt evt. Frederikssund Turistbureau, tlf. 47 31 06 85.

Den store Valhal og vikingespillenes huse er lukkede for offentligheden, når der ikke er arrangementer. Derimod er de små autentiske grubehuse åbne og kan frit besøges af publikum. Det er ikke et egentligt museum. Derfor er der ingen kustoder eller andre ansatte, men der sat små skilte op ved hvert hus, så man kan læse om dets oprindelse.

Yderligere information:
Læs om vikingespil og vikingemarked
Beskrivelse af de enkelte huse
tidspunkter for Bifrosts benyttelse af dem
Information om vikingegruppen Bifrost