Vikingeskibsmuseet
Roskilde
 

HavhingstenMød vikingerne
på:

Vikingemarked
i RoskildeVragene af Skuldelev 3 (i forgrunden) og Skuldelev 5 (i baggrunden)

Udgravningen af fem skibsvrag i Roskilde Fjord i 1962 er årsagen til, at Roskilde i dag er centrum for de fleste maritime vikingeaktiviteter. Siden bygningen er faciliteterne løbende blevet udvidet, så det i dag er et veritabelt marin-historisk center med eget værft og en museumshavn fyldt op med skibe af enhver slags. En tur langs bolværket giver mulighed for både at studere vikingeskibe men også eksotiske både som Jukung fra Borneo og boliviansk sivbåd.

Kernen i centret er dog stadig de fem Skuldelev-vrag på museet, og det er også dem, som er forlæg, når museets værft og mange andre i ind- og udland bygger vikingeskibe i dag.


Skuldelev 1 (i forgrunden), langskibet Skuldelev 2 (i baggrunden til venstre) og den mindre fiskebåd Skuldelev 6

Som en særlig gave fra fortiden er de fem vrag vidt forskellige og illustrerer derfor tilsammen den bredde, vikingernes skibsbyggere spændte over.

Skuldelev 1 Et bredt havgående handelsskib formodentlig af den type, vikingerne kaldte Knarr. Museet har rekonstrueret dette skib. Det bærer navnet Ottar og har hjemmehørende i museets havn. Også i Norge er bygget en rekonstruktion af skibet.


Museumshavnen under søsætningen af den næsten 30 meter lange rekonstruktion af Skuldelev 2

Skuldelev 2 Det næsten 30 meter lange krigsskib, som museet  færdiggjorde en kopi af i 2004. Skibet kaldes ofte for "2-4", idet man under udgravningerne troede, at der var tale om to forskellige skibe og derfor gav dem nummer henholdvis "2" og "4". En rekonstruktion af skibet blev søsat i sommeren 2004 og bærer navnet Havhingsten fra Glendalough. I 2007 sejler skibet til Irland, hvor originalen blev bygget. Læs mere om sejladsen. I 2006 blev Skuldelev 2 medtaget i den såkaldte Kulturkanons sektion for kunsthåndværk og design.

Skuldelev 3 Formentlig det mest kopierede vikingeskib overhovedet. Skibet har formodentlig været benyttet til lettere fragt- og persontransport. Museet har selv søsat rekonstruktionen Roar Ege. Herudover er blandt andet skibene Freja Byrding og Sif Ege inspireret af Skuldelev 3.

Skuldelev 5 Et lille langskib til brug i krig. Også dette skib er blevet flittigt kopieret. Museet har selv bygget rekonstruktionen Helge Ask

Skuldelev 6 En mindre fiske eller rejsebåd, bygget i Norge ligesom Skuldelev 1

Der holdes løbende særudstillinger og foredrag på museet. Frem til oktober løber en særudstilling om rekonstruktionen af museets nye langskib samt en stor udstilling om vikingerne i Irland, hvor det oprindelige langskib blev bygget. Hver uge præsenteres ugens danefæ, hvor et nyt arkæologisk fund vises frem.

Vikingeskibsmuseet
Vindeboder 12
4000 Roskilde
Telefon: 46 30 02 00

Åbningstider:
Dagligt åbent fra kl. 10 - 17

Museet holder traditionelt vikingemarked den første weekend i september. I 2007 er markedet dog flyttet så det falder sammen med vikingeskibet Havhingstens afgang på turen til Irland.

Læs evt. mere på museets egen hjemmeside.