Trelleborg
Ringborgen ved Slagelse
 

 

 

Trelleborgen
Trelleborgen
Ringborgen i Sydsverige

 

Aggersborg
Aggersborg
Den største ringborg i Danmark

VikingeskibeRingborgen Trelleborg
Fra luften ses tydeligt ringborgen Trelleborgs perfekte cirkel-form. Foto: Jan Winther / Visit Denmark

Trelleborg er nok den mest kendte af de store ringborge. Årsagen er især, at den var den første ringborg, som blev genopdaget. Selv om den ringformede jordvold havde været kendt altid, havde man ikke brugt megen energi på at tænke over, hvad den havde været brugt til.

Det var først da en motorcykelklub lagde planer om at bruge den ringformede vold til motorløb, at Nationalmuseet sagde stop og i 1933 begyndte at grave i anlægget. Først efter udgravningen af Trelleborg startede undersøgelserne af de øvrige ringborge i Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken i Odense og Trelleborg i Sydsverige.

Trelleborg, langhus
Trelleborgs store langhus

Selve ringborgen står temmelig bar i landskabet som en ringvold omgivet af en voldgrav. Den ses faktisk bedst fra en flyvemaskine, men i tilknytning til borgen blev der i 1995 bygget et museum, og løbende udvides den lille vikingelandsby Slagløse, hvor der i løbet af sommeren er en række aktiviteter for børn og voksne. Desuden foregår der løbende undervisning for skolebørn i hele sæsonnen.

Trelleborg, grupehuse
Trelletorp består af en gruppe grubehuse og rummer blandt andet et tekstilværksted.

I 1941 rekonstrueredes et af de store langhuse, som oprindelig lå indenfor borgens volde. Man er dog siden blevet klogere på deres konstruktion, og der er almindelig enighed om, at den tilsvarende rekonstruktion (version 2.0) Fyrkat ved Hobro er tættere på de oprindelige huses udseende. Den tydeligste forskel er, at stolperne omkring huset er sat på skrå i Fyrkat, mens de på Trelleborg står lodret.

Trelleborg, legeplads
Trelleborg gør meget ud af aktiviteter for børn. Her et børne-langhus - med det store langhus i baggrunden.

Museet på Trelleborg er dog begyndt at spare op til en "version 3.0" af langhuset, som bygger på den nyeste viden. Her planlægges det at lade de yderste stolper fortsætte helt op til tagryggen og bære taget, samt lægge loft ind i huset, så der bliver en reel 1. sal. Det langsigtede mål er at bygge en kongsgård og en større vikingebebyggelse - Slagløse - tæt ved ringborgen.

Ringborgen Trelleborg fungerede ikke som fæstning i mange år efter, at den blev bygget omkring 980. Alligevel er der fundet mange effekter og grave efter afdøde soldater. En betydelig del af de originale fund er udstillet på museet, som i 2004 åbnede en ny meget flot udstilling.

Vikingeborgen Trelleborg
Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse
Telefon: 58 54 95 06 / 41 20 63 91
Hjemmeside: natmus.dk/museerne/trelleborg

Adgang
Museet ligger belejligt ikke langt fra motorvej E20 mellem Slagelse og Korsør. Til gengæld kan den være den lidt omstændelig at finde.

Kør fra motorvejen ved afkørsel 40 Slagelse V og kør ad rute 150 mod Slagelse. Efter cirka to kilometer drejes fra til venstre mod Hejninge. Afkørslen kommer lidt pludseligt, men der er skilt mod Trelleborg. Derefter køres ad mindre veje frem til borgen. Følg skiltene.

Bemærk: Busser skal køre fra ved afkørsel 39.

Åbningstider:
Lukket fra 1. november til 31. marts
April og maj: kl. 10 - 16
Juni - august: kl. 10 - 17
September - Oktober: Kl. 10 - 16

Alle mandage lukket - undtagen i weekenderne omkring vikingefestivalen i juli samt mandag i efterårsferien.

Trelleborg indbyder hvert år til skt. hans aften med bål og vikinge-aktiviteter.

Cafeén holder åbent i påsken, sommerferien og på udvalgte weekender i bl.a. september